ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Στο Chronicles of Elyria (CoE), ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να είναι από απλός πολίτης με στόχο την καθημερινή επιβίωση, μέχρι και ο βασιλιάς ο ίδιος που ασχολείται με την πολιτική και την διπλωματία του βασιλείου. Κάθε χαρακτήρας θα έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει από πολίτης και να φτάσει κάποτε να γίνει βασιλιάς. Και μπορεί η ιδέα του να είναι κάποιος βασιλιάς σε ένα mmorpg να φαντάζει ωραία, η πραγματικότητα ίσως να μην είναι τόσο απλή.

Η δομή ενός βασιλείου είναι κατά κανόνα κάπως έτσι:

Server (EU) Selene

Αυτοκρατορία ( 2  Βασίλεια) = 1

Βασίλεια = 4

Δουκάτα = 8 – 11 ανά Βασίλειο

Κομητείες =  8 – 60 ανά Δουκάτο

Πόλεις/Οικισμοί = 5 – 10 ανά Κομητεία

Τα πραγματικά νούμερα για κάθε server θα είναι διαφορετικά και θα εξαρτηθούν και από τον πληθυσμό του server, αλλά και από τα Pledge Packages που θα έχουν επενδύσει οι παίκτες, πριν την κυκλοφορία του παιχνιδιού, κατά την διάρκεια του Domain & Settlement selection (April 2019).