ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δόξα, πλούτος και φήμη σας περιμένουν σε μια Player-Driven οικονομία.

Η Elyria είναι ένας ζωντανός κόσμος με κλειστή οικονομία και περιορισμένους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον πρώτες ύλες από αυτές που υπάρχουν στον κόσμο την στιγμή της κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Καταναλώστε τες με προσοχή. Είτε αποφασίσετε να συλλέξετε πρώτες ύλες, είτε να τις επεξεργαστείτε για να δημιουργήσετε εξοπλισμό ή δομικά υλικά ή ότι αντικείμενα μπορεί να σας ζητήσουν οι άλλοι παίκτες, κάθε κομμάτι της οικονομίας εξαρτάται από τους παίκτες.

Στο μοναδικό crafting system τουChronicles of Elyria θα χρειαστούν πολύ περισσότερα για να καταφέρετε να γίνετε ένας ξακουστός κατασκευαστής, από το να περιμένετε απλά μια μπάρα εμπειρίας να γεμίσει. Αντανακλαστικά, σωστός χειρισμός, και συνεχής εξάσκηση είναι τα εργαλεία της επιτυχίας.